ProjeAyrıcalıklarımızSosyal yaşamÖdüllerimizİletişim
     
 

ROMA, BİZANS VE OSMANLI MEDENİYETLERİNİN OLUŞTURDUĞU KÜLTÜRLERİN GÜNÜMÜZE UZANAN KÖPRÜSÜ

Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen klasik Türk mimarisinin görkemli eserlerinden ilham alınarak tasarlanan Elit Grand Palas,
dünya kenti olarak tarihe damgasını vuran İstanbul'un çağdaş yüzünü yansıtırken, köklü ve zengin tarihi mirasından da esintiler taşıyor.
Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin oluşturduğu kültürlerin
günümüze uzanan köprüsü olan İstanbul'da, geçmiş ve gelecek Elit
Grand Palas'ta bir araya geliyor.

GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ TEK BİR YAPIDA BİR ARAYA GETİRDİK

Elit Grand Palas modern teknolojinin tüm imkanlarından yararlanarak, geçmişi ve geleceği tek bir yapıda bir araya getirmektedir. Elit Grand Palas görkemli tarihimizin günümüze yansıtılması için planlanmıştır. Tarihin her döneminde hayranlık uyandırmış klasik yapılarda olduğu gibi, Elit Grand Palas da sadece bugün değil, gelecekte de aynı hayranlığı uyandıracak görkemli ve kalıcı bir eser olarak tasarlanmıştır. Elit Grand Palas'ın mimarisi, dünya kenti olarak tarihe damgasını vuran İstanbul'un çağdaş yüzünü yansıtırken, köklü ve zengin tarihi mirasından da esintiler taşımaktadır. Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin oluşturduğu kültürlerin günümüze uzanan köprüsü olan İstanbul'da, ileri inşaat teknolojisinin sağlamlığı ile klasik mimari formların işlevselliğini birleştiren prensiplerle şekillenmiştir.

Elit Grand Palas, iç avlulu planlaması ile Anadolu Büyük Selçuklu dönemi kervansaray plan tipolojisinin öğelerini taşımaktadır. 55 bin metrekare inşaat alanında kapsamlı bir donanıma sahip planı, üç kat bodrum üzerine giriş eksenine göre simetrik olarak yüksek tavanlı 8 katıyla merkezden iki yöne kanatlarıyla iç avlu bahçesini sarmaktadır. 34 metre yüksekliğindeki yapının büyük bir taç kapı olarak düzenlenmiş olan giriş bölümünün bulunduğu merkez kütle de yükseltilmiş ve çatısında bulunan 30 metre uzunluğunda 12 metre eninde geniş tonozlu kubbe ile anıtsal bir görüntü kazandırılmıştır. Kubbenin çevresi klasik Türk süsleme üsluplarından Selçuklu dönemine ait desen kompozisyonları ile bezenmiştir. Kanatlarının iki köşesinde bulunan 12 metre çaplı simetrik iki büyük kubbe ile köşe kuleleri bu anlam bütünlüğünü vurgular. Üstlerinde kullanılan nişan motifi şanlı Osmanlı tarihine bir saygı duruşudur.

ELİT GRAND PALAS GÖRKEMLİ BİR KARŞILAMA

500 metrekare alana sahip 7 metrelik yüksek tavanlı hem giriş hem de buluşma mekanı olan lobi, 4 bin metrekare iç avlu bahçesine geçişi sağlayan geniş kemerli kapılarla aydınlatılmıştır. İç avlu bahçesinde yemyeşil peyzajlı, havuzlu meydanlar, yürüyüş yolları ve rekreasyon alanları yer almaktadır. Giriş cephesinin gözü okşayan dışbükeyliğine paralel olarak iç avluya bakan cephe, içbükey biçimde düzenlenmiştir. 19 yy. İstanbul saray yapılarında görülen zariflikte neoklasik üslubunda tasarlanan giriş bölümü, geniş karşılama saçağı ve yüksek bir sütun sırasıyla düzenlenmiştir. Bu giriş bölümünün iki yanında, yarım yuvarlak olarak dışarı taşan neoklasik sütunlar merdiven kulelerini vurgulamaktadır.

Kulelerin üzerindeki süslemelerde kullanılan klasik döneme ait motifler ile mimariye kozmos yansıtılmıştır. Kapalı geometrik şekiller, yıldız sistemleri olarak adlandırılan kurgu, sekizgenler sonsuzluk anlayışının ve döngüselliğin bir ifadesi olmuştur. İç mimaride kullanılan firuze ve lacivert renkleriyle iri geometrik yıldızları adeta gökyüzünü aksettirmektedir.

Cephede kolon pencere ritmi, kemer köşeleri ve kilit taşları, cumbaların ve balkonların konsollarında kullanılan mukarnas, madalyon ve Selçuklu motifleri, üçüncü ve yedinci kat pencerelerinin altından geçilen silmeler ve saçaklar, baklava dilimli başlıkları olan mermer sütunlar ve kubbe eteklerindeki kornişler üslubun bezeme anlayışını yansıtmaktadır.

EKOLOJİK BİNALARIN TASARIM KRİTERLERİ ESAS ALINARAK İNŞA EDİLMİŞTİR

Elit Grand Palas rezidansları için ekolojik binaların tasarım kriterleri esas alınarak bırakılan geniş saydam alanlar güneş ışığın bolca içeri girmesini sağlarken, her katta yer alan özel peyzajlı kat bahçeleri, doğal bir atmosfer sağlamaktadır. Modern bir rezidans ve işyerinde olması gereken hizmetler ile sağlık kulübü, rekreasyon ve spor alanları, restoranlar, 625 araçlık kapalı otopark alanları gibi tüm teknik ve sosyal ihtiyaçları sağlayan donanıma sahiptir.