ProjeAyrıcalıklarımızSosyal yaşamÖdüllerimizİletişim
     
 

Delmar yapı, tüm çalışanlarına kendilerini mesleki yönde eğitebilecekleri ve geliştirebilecekleri, karşılıklı güvene ve saygıya dayanan bir iş ortamı sunmaktadır.

Gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, ahlaki değerleri ve etik ilkeleri benimsemiş, çevreye ve topluma karşı sorumlu bireylere fırsat eşitliği ilkesine göre yatırım yapan

 

İşe alım sürecinde ilk mülakat İnsan Kaynakları yetkilileri tarafından yapılmakta, uygun bulunan adaylara kişilik envanteri uygulanmaktadır. Bu aşamanın ardından, ikinci mülakat adayın bağlı çalışacağı yönetici tarafından gerçekleştirilmektedir. Olumlu bulunan adayların, daha önce çalıştığı firmalarla referans kontrolleri tamamlandıktan sonra, işe alım sürecinin tüm aşamalarına ilişkin hazırlanan rapor, ilgili departmanın en üst yöneticisinin değerlendirilmesine sunulmaktadır. Tüm aşamalar sonucunda, olumlu bulunan adaya İnsan Kaynakları Departmanı tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

Delmar Yapı’da yönetsel pozisyonlar için yapılacak işe alımlarda öncelikle iç kaynaklardan yararlanılması tercih edilmekte, bu da birçok çalışanımız için önemli kariyer fırsatları sağlamaktadır.

 

Tüm çalışanlarımızın çalışma süreleri boyunca çeşitli eğitim programlarıyla mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenmektedir. Ayrıca tüm çalışanlarımız performans değerlendirme sürecine dahil olmakta, değerlendirmeler sonucunda yüksek performanslı çalışanlar çeşitli yöntemlerle ödüllendirilmektedir.

Çalışan memnuniyeti anketleri ile gözlemlenen bağlılık ve motivasyon düzeyi Delmar Yapı’da oldukça yüksektir. Şirket aidiyetine büyük önem verilmekte, bu doğrultuda çalışanlarla iletişimi arttırmak ve geri bildirimlerini almak üzere uygun ortamlar üretilmektedir.

 

Siz de Delmar Yapı bünyesine dahil olup, kariyerinizdeki yola bizim ile devam etmek istiyorsanız,